arrow_drop_up arrow_drop_down

A-FACTOR

Aanduiding voor de pensioenaangroei die in een kalenderjaar heeft plaatsgevonden. Ter bepaling van de lijfrentepremieaftrek in enig kalenderjaar moet bij de bepaling van de jaarruimte rekening worden gehouden met de pensioenaangroei in het voorafgaande kalenderjaar.

Het betreft hier alleen de pensioenaangroei in het kader van levenslang ouderdomspensioen. Pensioenverhogingen die betrekking hebben op backservice jaren en winstbijschrijvingen spelen geen rol. Dit geldt tevens voor de pensioenaangroei vanwege vrijwillig betaalde premies welke worden gefinancierd uit deblokkering van een spaarloonregeling.

Reactie plaatsen
We use cookies