arrow_drop_up arrow_drop_down

ALGEMENE NABESTAANDENWET (ANW)

De Anw heeft vanaf 1 juli 1996 de AWW (Algemene Weduwen-en Wezenwet) vervangen. Het is een volksverzekering, die geldt voor alle ingezetenen van Nederland en degenen die in dienst zijn van een Nederlandse werkgever. De Anw voorziet in uitkeringen bij overlijden van een verzekerde aan de man of vrouw met wie de verzekerde was gehuwd of ongehuwd samenwoonde. Tevens kent de Anw een uitkering voor de ex-echtgeno(o)t(e) ten opzichte van wie de overleden verzekerde een alimentatieplicht had en voor kinderen die door het overlijden van een verzekerde gedeeltelijk ouderloos zijn geworden. Het recht op een Anw-uitkering is afhankelijk van leeftijd en, met uitzondering van de uitkering voor wezen, afhankelijk van de gezinssamenstelling enmate van arbeids(on)geschiktheid van de nabestaande uitkering. Een eventueel eigen inkomen is van invloed op de hoogte van de Anw-uitkering.

Reactie plaatsen
We use cookies