arrow_drop_up arrow_drop_down

ALGEMENE OUDERDOMSWET (AOW)

De AOW is een volksverzekering, die geldt voor alle ingezetenen van Nederland en voor degenen die in dienst zijn van een Nederlandse werkgever en wordt gefinancierd door middel van het omslagstelsel. De AOW voorziet in uitkeringen bij ouderdom. De hoogte van de uitkeringen is niet afhankelijk van het loon dat gedurende een eventuele loopbaan is verdiend, maar is afhankelijk van het aantal jaren men verzekerd is (geweest), de burgerlijke staat en de gezinssituatie waarin de verzekerde verkeert.

De uitkeringen gaan in op de eerste dag van de maand waarin de verzekerde 65 jaar wordt. Vanaf 2013 wordt de ingangsleeftijd stapsgewijs verhoogd tot 67 jaar. Daarna kan de ingangsleeftijd worden verhoogd met de levensverwachting.

Reactie plaatsen
We use cookies