arrow_drop_up arrow_drop_down

ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSPENSIOEN

Deze pensioenvorm voorziet in uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid. Vaak fungeren deze als aanvulling op de uitkeringen krachtens de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Arbeidsongeschiktheidspensioen eindigt uiterlijk op de pensioenleeftijd.

Zie ook: premievrije pensioenopbouw.

Reactie plaatsen
We use cookies