arrow_drop_up arrow_drop_down

BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS

Een bedrijfstakpensioenfonds voert een pensioenregeling uit voor één of meer bedrijfstakken. In principe zijn alle werknemers en soms ook een aantal zelfstandigen uit die bedrijfstakken voor hun pensioen verzekerd bij dit bedrijfstakpensioenfonds. Bij een bedrijfstakpensioenfonds zijn in beginsel alle werkgevers aangesloten. Soms zijn die werkgevers volgens een CAO verplicht om zich aan te sluiten, maar meestal zijn ze dit verplicht krachtens de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. In de Vrijstellingsregeling Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 is een aantal gevallen opgenomen waarin een werkgever zich niet bij het bedrijfstakpensioenfonds hoeft aan te sluiten. Een pensioenfonds kan zich ook vrijwillig aansluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Het bedrijfstakpensioenfonds voert één verplichte pensioenregeling uit voor alle werknemers in de bedrijfstak tegen een doorsneepremie.

Reactie plaatsen
We use cookies