arrow_drop_up arrow_drop_down

BEPAALD MAN/VROUW/PARTNERSYSTEEM

Een systeem voor reservering voor partnerpensioenen, waarbij alleen dan voor partnerpensioen wordt gereserveerd indien de deelnemer daadwerkelijk gehuwd is, een geregistreerd partnerschap is aangegaan, dan wel een partner heeft. Verwerving van aanspraken op partnerpensioen op basis van dit systeem is sinds 1 januari 2001 niet meer toegestaan.

Reactie plaatsen
We use cookies