arrow_drop_up arrow_drop_down

BESCHIKBARE PREMIEREGELING

Beschikbare premieregeling

De beschikbare premieregeling is een pensioenregeling waarin de hoogte van het pensioen afhankelijk is van de krachtens de pensioenregeling beschikbaar gestelde premies en over het totaal hiervan behaalde beleggingsopbrengsten. Het aldus opgebouwde pensioenkapitaal, verminderd met de kosten van de pensioenregeling, wordt op de pensioendatum omgezet in een recht op periodieke pensioenuitkeringen. Met behulp van actuariƫle grondslagen en methoden wordt de precieze hoogte van het pensioen vastgesteld. Deze regeling wordt ook wel met de Engelse term defined contribution aangeduid.

Reactie plaatsen
We use cookies