arrow_drop_up arrow_drop_down

CONVERSIE

Omzetting van pensioenaanspraken in andere pensioenaanspraken. Conversie kan bijvoorbeeld plaatsvinden na het maken van een keuze tussen partnerpensioen en een hoger of eerder ingaand ouderdomspensioen. Op grond van de Pensioenwet dienen conversies per 1 januari 2002 op basis van collectieve actuariƫle gelijkwaardigheid plaats te vinden. Voor conversies in beschikbare premieregelingen is dit voorschrift van collectieve actuariƫle gelijkwaardigheid per 1 januari 2005 gaan gelden. Dit voorschrift is niet van toepassing op de conversie zoals bedoeld in de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Bij deze vorm van conversie wijzigt naast de aard van de pensioenaanspraken, ook de persoon van de verzekerde. Daarbij wordt de contante waarde van de helft van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd en de contante waarde van het bijzonder partnerpensioen omgezet in een aanspraak op ouderdomspensioen voor de ex-geregistreerde partner of ex-echtgenote.

Reactie plaatsen
We use cookies