arrow_drop_up arrow_drop_down

DEELNEMER

De Pensioenwet definieert een deelnemer als een werknemer of een gewezen werknemer die op grond van een pensioenovereenkomst pensioenaanspraken verwerft jegens de pensioenuitvoerder. Een dergelijke pensioenregeling kan worden uitgevoerd door een pensioenfonds, een premiepensioeninstelling, een levensverzekeraar of een buitenlandse pensioeninstelling of verzekeraar met vergunning.

Reactie plaatsen
We use cookies