arrow_drop_up arrow_drop_down

DIRECT RENDEMENT

De jaarlijkse contante opbrengsten op effecten. Bij aandelen: dividendrendement; bij vastrentende waarden: couponrendement.

Reactie plaatsen
We use cookies