arrow_drop_up arrow_drop_down

DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER (DGA)

In de Pensioenwet wordt een directeur-grootaandeelhouder omschreven als de houder (direct of indirect) van aandelen waarvan van ten minste 10% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van de werkgever vertegenwoordigen of een houder van certificaten van aandelen die zijn uitgegeven door tussenkomst van een administratiekantoor waarvan hij voor ten minste 10% in het bestuur vertegenwoordigd is, die ten minste 10% van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. De pensioentoezegging kan dan in eigen beheer worden gehouden. Een pensioentoezegging voor een directeur-grootaandeelhouder die op of na 1 januari 2007 wordt gedaan valt niet onder de Pensioenwet. Voor de op 31 december 2006 bestaande pensioentoezeggingen gold in 2007 overgangsrecht op grond waarvan een keuze kan zijn gemaakt om toch als ‘gewone’ werknemer in de pensioenregeling van de werkgever te zijn opgenomen. Met ingang van 1 juli 2017 kan geen pensioen meer worden opgebouwd in eigen beheer.

Reactie plaatsen
We use cookies