arrow_drop_up arrow_drop_down

DOORSNEEPREMIE

Voor alle deelnemers aan een pensioenregeling is deze premie een gelijk percentage van het salaris of van de pensioengrondslag. Bij de berekening van dit percentage wordt het totaal van individueel berekende pensioenkosten van de deelnemers uitgedrukt als een percentage van de totale loonsom of als een percentage van de som van alle pensioengrondslagen. Iedereen betaalt dit percentage als pensioenpremie, waardoor geslacht, leeftijd en burgerlijke staat geen rol meer spelen. De term ‘doorsneepremie’ wordt alleen gebruikt bij de financiering van collectieve pensioenregelingen. Daarbij is het trouwens ook mogelijk om de doorsneepremie niet als percentage te berekenen, maar als een vast bedrag dat iedereen betaalt. Ook wordt soms een doorsneepremie vastgesteld voor een deel van de pensioenregeling (bijvoorbeeld voor wezenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioen).

Reactie plaatsen
We use cookies