arrow_drop_up arrow_drop_down

DURATION

Hiermee wordt de koersgevoeligheid van een bepaalde obligatie voor veranderingen in de rentestand aangegeven. Een (modified)duration van 5 voor vastrentende waarden geeft aan dat bij een stijging (c.q. daling) van de rentestand met 1%-punt, de koers van de vastrentende waarden met 5%-punten daalt (c.q. stijgt).

Reactie plaatsen
We use cookies