arrow_drop_up arrow_drop_down

EXITKORTING

Verlaging van de waarde van premievrije pensioenen, die door sommige levensverzekeraars wordt toegepast als een werkgever de uitvoeringsovereenkomst met die levensverzekeraar beëindigt. De korting bedraagt meestal 0,5% voor elk toekomstig jaar tot de pensioendatum met een maximum van 10%. De korting wordt veelal beschouwd als een ‘boete’ voor de beëindiging van het contract. In de Pensioenwet is een bepaling opgenomen die moet voorkomen dat een dergelijke ‘boete’ in de uitvoeringsovereenkomst wordt opgenomen.

Reactie plaatsen
We use cookies