arrow_drop_up arrow_drop_down

FISCALE BOVENMATIGHEID VAN EEN PENSIOENREGELING

Van fiscale bovenmatigheid is sprake, indien de pensioenregeling het wettelijk kader van artikel 18 tot en met 18h van de Wet op de loonbelasting 1964 te boven gaat, behalve indien de oorzaak van bovenmatigheid is gelegen in waardeoverdracht, uitruil, het verlenen van toeslagen of variatie in de hoogte van de uitkering (hoog-laag constructie). Indien hier geen sprake van is, wordt ook wel gesproken van een onzuivere pensioenregeling.

Reactie plaatsen
We use cookies