arrow_drop_up arrow_drop_down

FISCALE MARKTRENTE

Deze rentehoogte wordt geacht de rentestand op de kapitaalmarkt te weerspiegelen. De hoogte wordt afgeleid uit de rente die op de kapitaalmarkt voor obligaties geldt. De fiscale marktrente wordt toegepast wanneer de marktrente ten grondslag ligt aan de berekening van de contante waarde van te passiveren verplichtingen. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om backservicepassivering of om de contante waarde van verschuldigde inhaalpremies.

Reactie plaatsen
We use cookies