arrow_drop_up arrow_drop_down

FRANCHISE

In veel pensioenregelingen is een bepaald drempelbedrag opgenomen, waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. Dit bedrag krijgt de naam ‘franchise’. De hoogte van de franchise is veelal afgeleid uit de hoogte van AOW-uitkeringen. Het is ook mogelijk om de hoogte van de franchise af te leiden uit het wettelijk minimumloon of te baseren op een (in de CAO omschreven) vast bedrag dat jaarlijks wordt geïndexeerd.

Reactie plaatsen
We use cookies