arrow_drop_up arrow_drop_down

GLIJCLAUSULE

Een clausule in een pensioenregeling waarmee wordt aangegeven dat eventuele fiscale bovenmatigheid van de pensioenregeling niet beoogd is. Toepassing van de clausule leidt tot verlaging van pensioenaanspraken tot een fiscaal aanvaardbaar niveau, zonder dat de pensioenregeling als geheel fiscaal onaanvaardbaar wordt. Op grond van de Wet fiscale behandeling van pensioenen kan een glijclausule pas worden toegepast, nadat de inspecteur van de belastingdienst zich op verzoek heeft uitgesproken over de fiscale (on)toelaatbaarheid van de pensioenregeling.

Reactie plaatsen
We use cookies