arrow_drop_up arrow_drop_down

KORTEN (VAN PENSIOENAANSPRAKEN EN PENSIOENRECHTEN)

Het verminderen van pensioenaanspraken en pensioenrechten

door het pensioenfonds omdat het pensioenfonds niet in staat is om een reservetekort binnen de looptijd van het herstelplan op te heffen.

Alleen als alle overige beschikbare sturingsmiddelen zijn ingezet,

kan het pensioenfonds op grond hiervan besluiten de aanspraken en rechten van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden te korten. Daarnaast kan korten onvermijdelijk zijn als de beleidsdekkingsgraad vijf jaar lang lager is dan de minimaal vereiste dekkingsgraad. Zie ook: Afstempelen.

Reactie plaatsen
We use cookies