arrow_drop_up arrow_drop_down

LIJFRENTEVERZEKERING

Verzekering die aanspraak geeft op een reeks vaste (of met een vast percentage stijgende) en gelijkmatige periodieke uitkeringen, die uiterlijk bij overlijden eindigt. De aanspraak is afhankelijk van het leven van één of meerdere personen en hoeft nog niet te zijn ingegaan. Een lijfrente kan niet worden afgekocht of vervreemd en kan niet als voorwerp van zekerheid dienen. Onder een lijfrente wordt onder meer de aanspraak verstaan op winstuitkeringen voor zover die uitkeringen verband houden met een lijfrente. Deze fiscale definitie van lijfrente is opgenomen in de Wet inkomstenbelasting 2001. De premie voor een lijfrenteverzekering is onder voorwaarden aftrekbaar tot bepaalde maxima. Het moetdan gaan om een van de volgende twee lijfrenten:

een zuivere lijfrente: dit is een direct ingaande of uitgestelde lijfrente, waarvan vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst zowel de hoogte van de termijnen als het verzekerde lijf vaststaat;

een gerichte lijfrente: dit is een uitgestelde lijfrente op het leven van één of meer vooraf aangewezen verzekerden, waarvan de hoogte van de termijnen bij het afsluiten van de overeenkomst nog niet vaststaat, maar bij ingang van de termijnen wordt bepaald aan de hand van het opgebouwd lijfrentekapitaal. Het lijfrentekapitaal fungeert slechts als rekeneenheid en mag niet in contanten worden uitgekeerd.

Alleen de premies van bepaalde soorten (zuivere of gerichte) lijfrenten zijn aftrekbaar (zie de Wet inkomstenbelasting 2001).

Reactie plaatsen
We use cookies