arrow_drop_up arrow_drop_down

LOONGERELATEERDE WGA-UITKERING

Een uitkering voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. De hoogte van de uitkering bedraagt bij niet werken 70% van het dagloon (tot het maximum dagloon). Bij werken bedraagt de uitkering 70% van het verschil tussen het (gemaximeerde) dagloon en het met werken verdiende loon. Er geldt een bodemuitkering ter hoogte van de WGA-vervolguitkering.

De duur van de loongerelateerde uitkering is afhankelijk van het arbeidsverleden (conform WW) en varieert van een half jaar tot vijf jaar. Echter, tot 1 januari 2008 is de duur van de loongerelateerde WGA-uitkering gerelateerd aan de leeftijd van betrokkene. Na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering kan de betrokkene recht krijgen op een WGA-loonaanvulling of een WGA-vervolguitkering

Reactie plaatsen
We use cookies