arrow_drop_up arrow_drop_down

NETTO PENSIOEN

Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer mogelijk om pensioen op te bouwen over het bruto fulltime inkomen boven de €100.000. Een werkgever kan een netto pensioenregeling aanbieden voor haar werknemers. De netto pensioenregeling wordt in de vorm van een zuivere premieovereenkomst aangeboden. De premie wordt uit het netto inkomen betaald en zijn niet aftrekbaar. De uitkeringen zijn daarentegen niet belast. Het kapitaal dat is ontstaan uit de som van ingelegde premies en de behaalde rendementen daarop wordt omgezet in een pensioenrecht of –aanspraak in de vorm van een periodieke uitkering op het moment dat de deelnemer overlijdt, gepensioneerde of gewezen deelnemer wordt of in de tien jaren voorafgaand aan de pensioendatum.

Reactie plaatsen
We use cookies