arrow_drop_up arrow_drop_down

NO-RISK-POLIS

Een regeling die stimuleert dat werkgevers gedeeltelijk arbeidsgeschikten in dienst nemen of houden. Bij het in dienst nemen of houden van een gedeeltelijk arbeidsgeschikte, kan in geval van ziekte aanspraak worden gemaakt op ziektegeld. Deze uitkering mag de werkgever in mindering brengen op het loon dat hij moet doorbetalen. De uitkering is 70% van het dagloon, maar kan het eerste jaar op verzoek van uw werkgever verhoogd worden naar 100%. Dit ziektegeld wordt door het UWV uitbetaald aan de werkgever of rechtstreeks aan de werknemer. De no-risk-polis geldt in beginsel voor vijf jaar. Eventueel kan de no-risk-polis worden verlengd als de werkgever een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst neemt of houdt bij wie sprake is van een aanzienlijk verhoogde kans op ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Reactie plaatsen
We use cookies