arrow_drop_up arrow_drop_down

ONDERNEMINGSPENSIOENFONDS

De Pensioenwet geeft als definitie: een pensioenfonds verbonden aan een onderneming of aan een groep (als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) of aan meerdere ondernemingen of groepen door samenvoeging van de aan de afzonderlijke ondernemingen of groepen verbonden pensioenfondsen. Ondernemingspensioenfondsen hebben vrijwel altijd de rechtsvorm van een stichting. Een ondernemingspensioenfonds is een andere uitvoeringsvorm dan een bedrijfstakpensioenfonds, een premiepensioeninstelling of een beroepspensioenfonds. Als afkorting voor ondernemingspensioenfonds wordt in de praktijk vaak ‘opf’ gebruikt.

Reactie plaatsen
We use cookies