arrow_drop_up arrow_drop_down

ONTSLAG

Beëindiging van het dienstverband met de werkgever anders dan door overlijden of pensionering, waardoor het deelnemerschap aan de pensioenregeling in principe wordt beëindigd. Ook wel aangeduid als wisseling van werkgever of einde dienstbetrekking.

Reactie plaatsen
We use cookies