arrow_drop_up arrow_drop_down

ONZUIVERE PENSIOENREGELING

Van een onzuivere pensioenregeling is sprake als de regeling wordt uitgevoerd door een niet toegelaten pensioenuitvoerder of als de regeling het wettelijk kader van artikel 18 tot en met 18h van de Wet op de loonbelasting 1964 te buiten gaat. De waarde van de pensioenaanspraken die zijn verkregen uit onzuivere pensioenregelingen worden tot het loon van de werknemer gerekend. De in de toekomst te ontvangen uitkeringen kunnen onbelast worden ontvangen. Wel dient de waarde van deze pensioenaanspraak jaarlijks tot de heffingsgrondslag van box 3 te worden gerekend.

Een onzuivere pensioenregeling, kan door de minister van Financiƫn worden aangewezen als erkende pensioenregeling. De regeling wordt dan behandeld als een zuivere pensioenregeling.

Reactie plaatsen
We use cookies