arrow_drop_up arrow_drop_down

OVERRENTE

Een term die veel wordt gebruikt bij de financiering van een pensioenregeling. Actuarieel wordt doorgaans in Nederland bij pensioenfondsen gerekend met een fictieve rente van 4% of minder. Deze rente wordt vooraf in de berekeningen gehanteerd als de zogenaamde rekenrente. Op basis van de Pensioenwet dient bij sommige berekeningen de marktrente te worden gehanteerd. Aangezien de rekenrente in sommige gevallen lager is dan de werkelijke rente (marktrente), kan er als het ware een extra reservoir voor de financiering van de pensioenaanspraken ontstaan. Indien de feitelijke renteaangroei van het belegde pensioenvermogen namelijk hoger is dan de vooraf berekende renteaangroei, is er sprake van een ‘meevaller’ ofwel van winst, die overrente wordt genoemd. Overrente wordt vaak gebruikt om toeslag op pensioenen te verlenen. In andere gevallen wordt de premie ermee verlaagd (premiekorting). De voorschriften die hiervoor gelden zijn in de afgelopen jaren aangescherpt.

Reactie plaatsen
We use cookies