arrow_drop_up arrow_drop_down

PENSIOEN-BV

Pensioenfonds in de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Meestal voert een pensioen-BV een pensioentoezegging uit, die is gedaan aan een directeur-(groot)aandeelhouder. Deze pensioenfondsen ‘genieten’ fiscaal een andere behandeling dan pensioenfondsen die pensioentoezeggingen aan werknemers uitvoeren. De pensioen-BV kan al dan niet onderworpen zijn aan het toezicht van De Nederlandsche Bank, afhankelijk van de vraag of zij al dan niet een pensioentoezegging uitvoert op een wijze als voorgeschreven in de Pensioenwet. Hoewel op grond van de Pensioenwet een pensioenfonds de rechtsvorm van een BV mag hebben, komt deze rechtsvorm bij pensioenfondsen die pensioentoezeggingen aan werknemers uitvoeren niet of nauwelijks voor. Vanaf 1 januari 1992 moeten de meeste pensioen-BV’s vennootschapsbelasting betalen. De pensioen-BV heeft hiermee gedeeltelijk zijn aantrekkelijkheid verloren. Met ingang van 1 juli 2017 is het niet meer mogelijk voor de directeur-(groot)aandeelhouder om pensioen op te bouwen binnen een pensioen-BV.

Reactie plaatsen
We use cookies