arrow_drop_up arrow_drop_down

PENSIOENCLAUSULE

Clausule op een polis van een kapitaalverzekering die bepaalt dat te zijner tijd het bereikte kapitaal uitsluitend kan en zal worden aangewend voor de aankoop van pensioen in de zin van de Pensioenwet.

Reactie plaatsen
We use cookies