arrow_drop_up arrow_drop_down

PENSIOENOVEREENKOMST

De arbeidsvoorwaardelijke afspraken tussen de werkgever(organisaties) en de werknemers(organisaties), samen ook wel aangeduid als sociale partners, welke betrekking hebben op pensioen. De pensioenovereenkomst kan het karakter van een uitkeringsovereenkomst, een kapitaalovereenkomst of een premieovereenkomst hebben. Het begrip pensioenovereenkomst heeft in de Pensioenwet het begrip pensioentoezegging vervangen

Reactie plaatsen
We use cookies