arrow_drop_up arrow_drop_down

PENSIOENREGISTER

Een register dat is opgezet door de pensioenuitvoerders gezamenlijk. Het pensioenregister maakt het burgers mogelijk om via www.mijnpensioenoverzicht.nl een totaaloverzicht te krijgen van alle bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars in collectieve regelingen opgebouwde pensioenaanspraken alsmede de AOW-uitkering. Het register laat bovendien zien waar het pensioen is opgebouwd en waar de burger terecht kan voor meer informatie. De bedoeling is dat in de toekomst ook derde pijler producten (levensverzekeringen gericht op pensioen) zichtbaar worden in het pensioenregister.

Reactie plaatsen
We use cookies