arrow_drop_up arrow_drop_down

PENSIOENREGLEMENT

Het pensioenreglement is een samenstel van regels, waarin de pensioenregeling is beschreven. Het pensioenreglement is de juridische basis waaraan de betrokkenen hun aanspraken en uitkeringen ontlenen. Het pensioenreglement bevat de rechten en verplichtingen van de deelnemers, de gewezen deelnemers en de pensioengerechtigden. De Pensioenwet bevat bepalingen met betrekking tot de verplichte inhoud van het pensioenreglement.

Reactie plaatsen
We use cookies