arrow_drop_up arrow_drop_down

PREMIEPENSIOENINSTELLING (PPI)

Met de premiepensioeninstelling (PPI) wordt tegemoet gekomen aan de behoefte van marktpartijen om in te kunnen spelen op recente ontwikkelingen binnen de Europese Unie op het gebied van de uitvoering van premiepensioenregelingen. De PPI kent de rechtsvorm van een NV, een BV, een stichting of een Europese NV. De PPI mag alleen premies innen en deze gedurende de opbouwfase beleggen. De PPI is verplicht een overeenkomst aan te gaan met een verzekeraar, die de uitkeringen zal verzorgen in de uitkeringsfase. De opgebouwde kapitalen zullen worden overgedragen aan deze verzekeraar, of via waardeoverdracht aan een andere pensioenuitvoerder.

Reactie plaatsen
We use cookies