arrow_drop_up arrow_drop_down

RESERVERINGSRUIMTE

Lijfrentepremieaftrek in enig kalenderjaar in de situatie dat de belastingplichtige in de zeven voorafgaande kalenderjaren geen of niet geheel gebruik heeft gemaakt van de jaarruimte. De reserveringsruimte bedraagt in het jaar van aftrek ten hoogste 17% van de premiegrondslag met een leeftijdsafhankelijk maximum.

Reactie plaatsen
We use cookies