arrow_drop_up arrow_drop_down

UITVOERINGSOVEREENKOMST

Overeenkomst in het kader van de onderbrengingsplicht van de werkgever waardoor er een rechtsbetrekking ontstaat tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder. Het onderwerp van deze overeenkomst is de uitvoering van een of meer pensioenoveeenkomsten door de uitvoerder en de financiering hiervan. Dit begrip is opgenomen in de Pensioenwet. In de uitvoeringsovereenkomst moeten diverse verplichte onderwerpen opgenomen worden. Dit zijn onder andere de vaststelling van de premie, informatieverstrekking en de wijze waarop het pensioenreglement kan worden gewijzigd. Indien facultatieve elementen worden overeengekomen tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder, dan moeten deze eveneens worden opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst. Er wordt ook wel gesproken van zogenaamde ‘Als … dan…-bepalingen’. Dit zijn onder andere een eventuele bijstortingsverplichting of een betalingsvoorbehoud van de werkgever. De uitvoeringsovereenkomst is in de plaats getreden van de financieringsovereenkomst bij pensioenfondsen en verzekeringsovereenkomsten bij verzekeraars. Per 1 januari 2008 dient de uitvoeringsovereenkomst te zijn opgesteld en in werking te zijn getreden.

Reactie plaatsen
We use cookies