arrow_drop_up arrow_drop_down

VRIJSTELLING VAN DEELNEMING

Krachtens de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 is een vrijstellingsregeling vastgesteld met betrekking tot het verkrijgen van vrijstelling van verplichte deelneming 131

in een bedrijfstakpensioenfonds (Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000). Vrijstelling moet altijd worden verleend

in verband met een bestaande pensioenvoorziening (zes maanden van kracht vóór de indiening van het verzoek tot verplichte deelneming);

in verband met eigen CAO;

in verband met concernvorming;

in verband met onvoldoende beleggingsrendement (d.w.z. als de beleggingsperformance van het betreffende bedrijfstakpensioenfonds ontoereikend is).

Het bedrijfstakpensioenfonds kan overigens wel voorwaarden aan de verplicht te verlenen vrijstelling verbinden. Indien geen sprake is van een van bovengenoemde verplichte vrijstellingsgronden, dan is het bedrijfstakpensioenfonds bevoegd op vrijwillige basis een vrijstelling te verlenen.

V

Reactie plaatsen
We use cookies