arrow_drop_up arrow_drop_down

WAARDEOVERDRACHT

Het overdragen van de contante waarde van pensioenaanspraken om pensioenverlies te voorkomen wanneer een werknemer van pensioenregeling wisselt. Pensioenaanspraken worden daartoe

afgekocht door de instelling die de pensioenregeling van de oude werkgever uitvoert, en het afkoopbedrag wordt vervolgens rechtstreeks overgedragen aan de instelling die de pensioenregeling van de nieuwe werkgever uitvoert. De werknemer koopt daarmee bij die instelling pensioenaanspraken in. Indien sprake is van een wijziging van een dienstverband wordt ook wel gesproken over externe waardeoverdracht. Van interne waardeoverdracht is sprake als een pensioenregeling wordt gewijzigd en waarbij de waarde van de aanspraken uit de oude pensioenregeling worden overgedragen naar de nieuwe pensioenregeling. Uitruil van pensioenaanspraken (bijvoorbeeld uitruil van ouderdomspensioen in partnerpensioen) is ook een vorm van interne waardeoverdracht.

Reactie plaatsen
We use cookies