arrow_drop_up arrow_drop_down

WET WERK EN INKOMEN NAAR ARBEIDSVERMOGEN (WIA)

De wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen is in werking getreden op 29 december 2005 en is de opvolger van de WAO. De wet is van toepassing op personen die op of na 1 januari 204 arbeidsongeschikt zijn geworden. Voor de personen die vóór 1 januari 2004 al arbeidsongeschikt waren blijft de WAO van toepassing. Uitgangspunt van de WIA is bevordering van de arbeidsparticipatie. Hierdoor bevat de WIA een prikkel tot werken voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten (werken loont). De WIA biedt echter ook inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid. De wet bestaat uit twee delen: de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten (WGA) en de Regeling inkomensvoorziening volledig arbeidsongeschikten (IVA). De prikkel tot werken is vormgegeven in een WGA-loonaanvullingsuitkering boven op de WIA-uitkering. Bij het benutten van minder dan 50% van de restverdiencapaciteit ontvangt de gedeeltelijk arbeidsgeschikte een WGA-vervolguitkering die lager ligt dan de WGA-loonaanvullingsuitkering.

Reactie plaatsen
We use cookies