arrow_drop_up arrow_drop_down

WGA-HIAAT

Werknemers die de resterende verdiencapaciteit voor minder dan 50% benutten, krijgen te maken met de lage WGA-vervolguitkering. Dit is een arbeidsongeschiktheidsuitkering die niet gebaseerd is op het verdiende dagloon (rekening houdende met

het maximale dagloon), maar op het wettelijke minimumloon. Het WGA-hiaat bestaat uit het verschil tussen het dagloon en het minimumloon vermenigvuldigd met het vastgestelde uitkeringspercentage. Door middel van reparatiewetgeving is dit hiaat komen te vervallen. De WGA-hiaten die nog bestaan zijn:

het verschil tussen de WAO- en de WGA-uitkering;

de terugval van een loongerelateerde naar een vervolguitkering; en

het hiaat indien het arbeidsongeschiktheidspercentage lager dan 35 is.

Reactie plaatsen
We use cookies