arrow_drop_up arrow_drop_down

WGA-LOONAANVULLING

Een uitkering voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering kunnen werknemers aanspraak maken op een loonaanvulling mits minimaal 50% van de resterende verdiencapaciteit wordt benut.

Als de gedeeltelijk arbeidsgeschikte een inkomen verdient dat gelijk is aan zijn resterende verdiencapaciteit, is de hoogte van zijn loonaanvulling gelijk aan 70% van het verschil tussen het dagloon (tot aan het maximum dagloon) en het met werken verdiende inkomen.

Indien de gedeeltelijk arbeidsgeschikte een inkomen verdient van 50%-100% van zijn resterende verdiencapaciteit dan bedraagt de hoogte van de loonaanvulling 70% van het verschil tussen het dagloon (tot aan het maximum dagloon) en de resterende verdiencapaciteit. De hoogte van de WGA-loonaanvulling kan nooit lager zijn dan de WGA-vervolguitkering.

Reactie plaatsen
We use cookies