arrow_drop_up arrow_drop_down

WGA-VERVOLGUITKERING

Een uitkering voor werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Na afloop van de loongerelateerde WGA-uitkering kunnen de werknemers aanspraak maken op een vervolguitkering indien minder dan 50% van de resterende verdiencapaciteit wordt benut.

De hoogte van de uitkering bedraagt een percentage van het wettelijk minimumloon, of – als dit lager is dan het wettelijk minimumloon – een percentage van het dagloon.

Reactie plaatsen
We use cookies