Page content

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Wat is bestuurdersaansprakelijkheid?

Als u bestuurder wordt bij een vereniging of stichting, gaan uw gedachten vooral uit naar de wijze waarop u die functie gaat vervullen. U zult niet meteen stilstaan bij de mogelijke aansprakelijkheid die u loopt. Toch kan het voorkomen dat u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Bij een aansprakelijkstelling is het niet relevant of u voor uw functie wordt betaald.

Onbehoorlijk bestuur
Een aansprakelijkstelling zal te maken hebben met het onbehoorlijk vervullen van uw taak als bestuurder. De rechter zal dit beoordelen aan de hand van het criterium: ”of een redelijk handelend bestuurder (onder dezelfde omstandigheden) op de betreffende wijze gehandeld zou hebben”.

Persoonlijk aansprakelijk
Voor bestuurstaken geldt een collectieve verantwoordelijkheid en voor alle bestuurders een hoofdelijke aansprakelijkheid. Dat betekent dat u als individuele bestuurder persoonlijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor de volledige schade die voortvloeit uit fouten van uzelf óf uw medebestuurders.

De aansprakelijkheid van toezichthouders vloeit voort uit hun hoofdtaken advisering en toezicht. Deze taken zijn de laatste jaren verschoven van een passieve rol naar een steeds actievere rol als betrokken en daadkrachtige adviseurs en toezichthouders van het bestuur.

Intern en extern
Bestuurders en toezichthouders hebben te maken met:

 • Interne aansprakelijkheid
  Indien u als bestuurder of toezichthouder tekortschiet in de vervulling uw taak, kan de vereniging of stichting zelf u aansprakelijk stellen.
 • Externe aansprakelijkheid
  Indien u onzorgvuldig handelt naar derden, zoals subsidieverstrekkers, contractspartners en werknemers, kunt u door hen aansprakelijk worden gesteld.

Grote financiële schade
Een aansprakelijkheidsclaim kan al snel flink in de papieren lopen. Maar ook als een claim door de rechter wordt afgewezen, brengt dit hoge juridische kosten met zich mee. Bent u als bestuurder onverzekerd, dan draait u persoonlijk op voor eventuele schadeclaims en/of hoge advocaatkosten.
Dit gaat ten koste van uw privé-vermogen. Deze vermogensschade is overigens niet gedekt op de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). Deze dekt immers alleen aanspraken voor materiële en personenschade.

Het afsluiten van een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is daarom een belangrijke overweging.

  Comment Section

  0 reacties op “Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

  Plaats een reactie


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Phoenix WebsitePhoenix Website