Page content

Cyberriskverzekering

Volgens verzekeraar Hiscox:

100% veilig bestaat niet

Cybercrime is in de afgelopen jaren een steeds groter probleem geworden. De computer en internet zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse bedrijfsleven. Meer dan ooit bent u afhankelijk van uw data en systemen.
Van payrollgegevens tot klantenadressen, van creditcarddata tot medische informatie. Een inbreuk op de beveiliging ervan heeft vrijwel altijd gevolgen voor uw bedrijf. Cyber en Data Risks by Hiscox verzekert u tegen de gevolgen van onder meer hacking, systeeminbraak, verloren gaan of gestolen worden van data of cyber-aanvallen.

Een volledig pakket
Uw bedrijf is vaak kwetsbaarder dan u denkt. Een gehackte website kan uw reputatie schaden, een systeemuitval kan uw business verstoren. Cyber en Data Risks dekt deze risico’s volledig af en
biedt snelle en doelgerichte dienstverlening na dataverlies, hacking
of cyberaanvallen. U krijgt assistentie van ervaren security- en privacyprofessionals, met wereldwijd bereik en uitgebreide expertise, die werken volgens een gedegen incident response-plan. Zij helpen u bijvoorbeeld databases en websites te herstellen, belanghebbenden te informeren en de schade te beperken.

Geen verborgen voorwaarden
U hoeft geen opties aan te vinken. Daarnaast bevatten onze verzekeringsvoorwaarden geen verborgen beveiligingseisen of voorbehouden. Zodra we u als verzekerde accepteren, bent u met de meest uitgebreide dekking verzekerd. Dus ook als u eens vergeet een beveiligingsupdate te installeren.

Dit is gedekt
Systeeminbraak
Cyber en Data Risks dekt de financiële gevolgen van inbreuk op uw systemen of data.
* Wij vergoeden de kosten van forensisch onderzoek naar de oorzaak

en de gevolgen van de inbraak.
* Wij vergoeden ook de kosten van kennisgevingen aan uw providers,

uw klanten, toezichthouders, justitie, creditcardmaatschappijen en andere belanghebbenden.

100% veiligheid bestaat niet. Anticipeer op risico’s die uw bedrijfs- activiteiten in gevaar kunnen brengen. Bescherm uw bedrijf tegen het onverwachte. Wij kunnen u daarbij helpen.”

* Moet u extra kosten maken voor klantenondersteuning, bijvoorbeeld voor een callcenter of voor de bewaking van creditcard-transacties? Die vergoeden wij.

* Hebt u hulp nodig van een PR-specialist, bijvoorbeeld voor crisismanagement of reputatieherstel? Dan vergoeden wij deze kosten in overleg met u.

Privacy

Ook de gevolgen van diefstal van privacygevoelige gegevens zijn verzekerd, zowel de aansprakelijkheidsschade als de eigen schade die voortvloeit uit de inbreuk.
* Wij vergoeden de juridische kosten van uw verweer tijdens een

onderzoek door bijvoorbeeld justitie, creditcardmaatschappijen of als gevolg van schadeclaims van particulieren zonder dat wij een maximum stellen aan het uurtarief van uw advocaat.

* Als u claims ontvangt van particulieren (aansprakelijkheidsstelling door derden), vergoeden wij de verweerkosten en eventueel de claims zelf.

* Wij vergoeden de civielrechtelijke/bestuurlijke boetes die een toezichthouder u oplegt. Moet u schadevergoeding betalen? Dan is dat eveneens gedekt.

Cyberaansprakelijkheid, multimedia-aansprakelijkheid

Als uw website of e-mail onbedoeld het auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat, kan dit tot claims of schades leiden. Hiscox verzekert u tegen deze claims op basis van Cyber en Data Risks by Hiscox.

Hacking

U bent verzekert tegen schade veroorzaakt door hackers:
* reparatie, vervanging of herstel van bijvoorbeeld uw netwerk,

websites of data;

 • *  kosten als gevolg van gestolen software of data;
 • *  kosten van onderzoek en advies op het gebied vansysteembeveiliging.Hiscox schakelt zo nodig een expert voor u in die forensisch onderzoek doet naar de identiteit van de hacker. Ook kunnen we een PR-specialist inschakelen die u helpt uw reputatie te beschermen.

  Afpersing

  Als hackers uw website of data gijzelen en u hiermee chanteren, is dit eveneens verzekerd. U krijgt bijstand van een erkend security- adviesbureau. Moet u losgeld betalen om de schade voor uw onderneming beperkt te houden? Dan vergoeden we dit ook.

  First response-vergoeding

  Hebt u snel specialisten nodig? Dan vergoeden wij de redelijke en noodzakelijke kosten van de volgende experts, ongeacht of u hen zelf inschakelt of dat wij dat voor u doen:
  ü een eigen IT-securityspecialist of IT-adviseur voor eerste hulp;

 • *  een crisisconsulent, wanneer deze nodig is na een inbreuk op persoons- of bedrijfsgegevens, een beveiligingsfout of een systeemfalen;
 • * een juridische eerstehulpadviseur.

We moeten eigenlijk teruggaan naar de basis. Er zijn momenteel vaak cyberaanvallen die veel bedrijven treffen omdat we de basisregels niet in acht nemen. Door data te back-uppen, systemen te patchen, te updaten en je voortdurend bewust te zijn van de risico’s en het beleid constant bij te houden kom je al een heel eind.”

Bedrijfsschade (business interruption)

Het uitvallen van uw systemen door hacking of een andere cyberaanval heeft gevolgen voor uw inkomsten. Wij vergoeden de financiële gevolgschade voor een duur van maximaal 12 maanden. Bijvoorbeeld als een webshop voor afnemers onbereikbaar is, een machine uitvalt of uw voorraden bederven.

Inclusief preventie

Als verzekerde profiteert u van gratis advies:
* Juridisch: onze partner ICTRecht scant uw bewerkersovereen-

komst en past deze waar nodig aan. ü Securityscans:

§ interne beveiliging: een securityscan op cyberrisico’s. We werken hiertoe samen met RedSocks Security. De scan geeft inzicht in de huidige status van uw beveiligingsmaatregelen en helpt u uw cyberveiligheid te vergroten en de kans op schade sterk te verminderen;

§ externe beveiliging: tegen een sterk gereduceerd tarief kunt u de ESET-kwetsbaarhedenscan laten uitvoeren.

Onze schadefilosofie
Heeft u een claim of een incident? Pas bij schade merkt u dat u uitstekend bent verzekerd. Het is de filosofie van Hiscox. We hanteren de hoogste standaard in schadeafhandeling. Daarom zoeken
wij niet naar uitsluitingen maar gaan wij uit van dekking. U krijgt gegarandeerd een snelle en deskundige afhandeling, waarbij onze schadebehandelaars rekening houden met uw reputatie.

De exacte dekking is afhankelijk van de verzekeringsvoorwaarden, clausules en condities van de specifieke polis. Via ons kunt u een cyber dekking afsluiten, neem contact met ons op via 0113-216643. Marcel Suylen.

  Comment Section

  0 reacties op “Cyberriskverzekering

  Plaats een reactie


  *


  This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  Phoenix WebsitePhoenix Website