arrow_drop_up arrow_drop_down

Operational Audit

Wilt u zeker weten of uw organisatie compliant en in control is?

Gespecialiseerd in de financiële sector zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen

Auditing

Operational Audit

Wilt u zeker weten of uw organisatie compliant en in control is?

Gespecialiseerd in de financiële sector zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen

Wat houdt een operational audit in en wat levert het op?

Algemeen

Een audit is een onderzoek met een systematische en gedisciplineerde aanpak, en wordt uitgevoerd naar het goed en betrouwbaar functioneren van de interne organisatie.

Een operational audit is een onderzoek naar de inrichting en aansturing van de organisatie maar ook naar de opzet en kwaliteit van allocatie-, informatie-, communicatie- en controlesystemen. Ter verbetering van de operationele activiteiten wordt er daarnaast gekeken naar de effectiviteit en efficiency van bedrijfsprocessen.


Wat levert een audit op? 

Het geeft een duidelijk beeld van de kwaliteit van de organisatie en het levert concrete verbeterpunten op. Zo krijgt u een goed beeld van uw eigen organisatie, de audit-uitkomsten geven aan op welke onderdelen u in control bent (lees ook compliant bent) en op welke onderdelen niet. De verbeterpunten (acties) zijn zodanig geformuleerd dat elke medewerker en manager hiermee uit de voeten kan. Het is de bedoeling dat deze punten opgevolgd worden, elk verbeter punt krijgt een significantie mee. Ook wordt er een termijn aan gekoppeld. Door regelmatig interne en externe operational audits uit te voeren en de actiepunten uit te voeren maakt uw bedrijf flinke sprongen vooruit als het gaat om een goede interne organisatie. Uiteindelijk zal dit leiden tot betere klanttevredenheid en een efficiënte organisatie.

null

null


null

Waarom kiest u voor ons?

Gedegen plan van aanpak voorafRuim 7 jaar ervaring in banken, verzekeraars & pensioeninstellingen


Gereed binnen de afgesproken tijdBelangrijke verbeterpunten waarmee u direct aan de slag kunt

Uit welke onderdelen en stappen bestaat een audit?

 • Samen met de opdrachtgever wordt de scope van de audit bepaald, wat onderzoeken we wel en wat niet;
 • Er wordt een schets gemaakt van de actuele situatie;
 • Het plan van aanpak wordt opgesteld, inclusief een indicatie van de verwachtte tijdsbesteding, doorlooptijd, kosten en planning;
 • Het onderzoek naar het primaire proces van het bedrijf wordt gestart, interviews met medewerkers, klantdossiers beoordelen etc.;
 • Per onderdeel wordt er wederhoor toegepast;
 • Het onderzoek naar het besturend proces wordt gestart;
 • Er worden conclusies opgesteld met uiteendelijk een eindoordeel (onvoldoende, voldoende of goed);
 • De lijst met actiepunten wordt opgesteld;
 • De audit wordt met het management besproken;
 • De rapportage wordt afgerond;
 • De verbeterpunten en acties worden vastgelegd zodat de organisatie hiermee aan de slag kan.


Wij werken volgens de Internationale Standaarden voor de Beroepsuitoefening van Internal Auditing.

Pensioen voor medewerkers

Wilt u meer informatie?

Vul hier het contactformulier in en wij nemen spoedig contact met u op

Drs. Marcel Suylen MBA, Sr Auditor financiële dienstverlening

We use cookies