Blog overzicht

Wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?

Ik zie veel ondernemers worstelen met de vraag of ze een arbeidsongeschiktheids-verzekering moeten afsluiten. Hieronder volgen een aantal aandachtspunten.


Prijs

Het eerste argument dat door ondernemers naar voren wordt gebracht is dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering erg duur is meteen wordt aan €500 per maand gedacht. Als ik naar onze portefeuille kijk dan is de gemiddelde premie ca. € 250 per maand voor een verzekerd bedrag van €30.000 met een eigen risico van 30 dagen. (geen echte zware beroepen). Deze klanten hebben een uitgebreide arbeidsongeschiktheidsverzekering, een sommenverzekering. Verder is de premie meestal fiscaal aftrekbaar.

Veel ondernemers zijn eerst in loondienst geweest, daarna zijn ze ondernemer geworden. In de loondienstperiode werd ook premie ingehouden voor arbeidsongeschiktheid.


Overheid is niet thuis

Als een ondernemer arbeidsongeschikt is, krijgt hij/zij vanuit de overheid meestal geen uitkering, tenzij de ondernemer volledig onvermogend is.


Risicobereidheid

Belangrijk is om de risicobereidheid te bepalen. Heeft u als ondernemer een flink eigen vermogen beschikbaar waarmee u bijvoorbeeld gemakkelijk 2 à 3 jaar kunt overbruggen bij arbeidsongeschiktheid dan kunt u natuurlijk met een hoger eigen risico (meer wachtdagen) en wellicht een lager verzekerd bedrag volstaan. Maar de meeste ondernemers hebben een dergelijk vermogen niet achter de hand. De risicobereidheid is dan laag.

Bij ondernemers met vermogen kunt u zich nog de vraag stellen of het slim is om het vermogen in te zetten bij arbeidsongeschiktheid, wilt u dat wel?


Product

Er zijn in de markt verschillende AOV-producten te koop. Van heel erg uitgekleed tot erg uitgebreid. Mijn advies is om een product met uitgebreide dekking te kiezen. Bij de uitgeklede producten betaalt u naar verhouding veel voor een zeer marginale dekking.


Adviesproces

Advisering over arbeidsongeschiktheidsverzekeringen is wettelijk gebonden aan een aantal eisen om er voor te zorgen dat het advies past bij de klant (maatwerk). De volgende onderdelen komen aan de orde tijdens een adviesgesprek:

• Het opstellen van een klantprofiel

• De beoordeling van de financiële situatie van de klant en zijn inkomen

• De kennis en ervaringstoets

• Risicobereidheid bepalen

• Analyse van de gegevens

• Advies uitbrengen (soort AOV)

• 1-2 offertes verstrekken

• Keuzehulp, hulp bij het kiezen van de juiste offerte

• Inregelen van de offerte

• Klant vult gezondheidsverklaring in

• Acceptatieproces door de verzekeraar

• (Medische keuring indien noodzakelijk)

• Afgifte polis

• Beheer van de polis

Wij hanteren 2 soorten advies:

1. Telefonisch advies

2. Advies tijdens een uitgebreid adviesgesprek bij ons op kantoor.

Via onze webshop kunt u het door u gewenste advies bestellen. Dit kan natuurlijk ook telefonisch.

U kunt dus kiezen voor advies op afstand (goedkoper) of een uitgebreid adviesgesprek bij ons op kantoor (duurder).


We use cookies