Heeft u HR-ondersteuning nodig?

Moderne & flexibele, onderscheidende aanpak, bent u benieuwd?

 HR-werkzaamheden uitbesteden


Organisaties tot ca. 25 medewerkers hebben vaak geen eigen afdeling HR/personeelszaken. In deze situatie bieden wij een oplossing, door ervoor te zorgen dat alle personele zaken binnen de organisatie op een professionele wijze worden begeleid en/of uitgevoerd.

Al naar gelang uw behoefte en budget kan dit zowel ad hoc als op vaste tijdstippen. Dit laatste is aan te bevelen, zeker als u ons ook wilt gebruiken als vraagbaak of aanspreekpunt voor u en/of uw personeel. Zo beschikt u tegen relatief lage kosten over een eigen, professionele HR- afdeling.

Hieronder een overzicht van de taken die wij o.a. van u over kan nemen. Uiteraard kunt u ervoor kiezen alle, of een deel van de HR- taken uit te besteden:


-Werving & Selectie van nieuwe medewerkers

-Functionerings- en beoordelingsprocessen bewaken en begeleiden

-Begeleiden, ondersteunen, aanwezig zijn bij en verslaglegging van (voortgangs)gesprekken

-Ziekteverzuim:

-Registratie ziektegevallen bij Arbodienst en indien nodig bij UWV

-Verzuimgesprekken voeren

-Coördineren snelle re-integratie van zieken

-Casemanager bij langdurige ziekte (inclusief contact met Arbodienst, regelen bedrijfsarts, invullen documenten van UWV en voldoen aan eisen van de wet Poortwachter)

-Opstellen arbeidsovereenkomsten

-Opstellen pensioenbrieven

-Ervoor zorg dragen dat de personeelsdossiers aan de wettelijke eisen voldoen

-Coördineren van opleidingen en procesbewaking opleidingen

-Conflictbemiddeling

-Dossieropbouw en begeleiding bij disfunctioneren van werknemers (aanwezig zijn, begeleiden en notuleren van waarschuwingsgesprekken, opstellen van gespreksverslagen en waarschuwingsbrieven t.b.v. dossieropbouw)

-Begeleiden ontslagzaken

-Einde dienstverband begeleiden

-Ontslag op staande voet begeleiden

-Vraagbaak op het gebied van CAO, arbeidsvoorwaarden, wet- en regelgeving op het gebied van HR (voor ondernemer, voor werknemer of voor beiden)

-Adviseren over pensioenvraagstukken voor werknemer en werkgever

-Exitgesprekken voeren

Voor alle taken en diensten geldt: alleen wat u wilt en in hoeverre u het wilt; neem contact op voor een vrijblijvend gesprek met ons.

HR-Interim​


U kunt ons inschakelen bij de volgende situaties:

-Vervanging wegens (langdurige) ziekte of zwangerschapsverlof.

-Aanvulling van de bestaande bezetting voor het opstarten en uitvoeren van projecten.

-Herstructureren en professionaliseren van de bestaande HR-afdeling.

-Vervanging totdat de nieuwe HR-manager in dienst komt.

-Invulling van de HR-functie totdat wij de HR-afdeling opgezet hebben en de HR-medewerker of manager is aangenomen en ingewerkt.