Personeelszaken (HR) uitbesteden voor een vast bedrag per medewerker en daardoor meer focus op jouw business?

HR-werkzaamheden uitbesteden 


Sommige bedrijven of organisaties hebben geen eigen afdeling HR/personeelszaken, hebben te weinig HR-capaciteit of willen HR-werkzaamheden gewoon uitbesteden. In deze situatie zorgen wij dat jouw personeelszaken op een professionele wijze worden uitgevoerd en dit voor een vast bedrag per medewerker per maand. 


Je beschikt tegen relatief lage kosten over een eigen, professionele HR- afdeling met telefonische ondersteuning. In de tabel hieronder kun je naar bedrijfsgrootte zien welke taken wij over kunnen nemen. 


Wij helpen jou om deze belangrijke randwerkzaamheden uit handen te nemen, zodat jij je  volledig op je eigen core business kunt richten. Neem contact met ons op voor meer informatie.


Onze aanpak

Telefonisch intakegesprek

We nemen binnen 1 werkdag telefonisch contact op met je om jouw wensen door te nemen. Geheel kosteloos en vrijblijvend.

Bespreking overdracht HR-taken 

Wij bespreken met jou welke HR-taken wij van jullie overnemen en op welke manier wij deze werkzaamheden verrichten, bij u op kantoor gedurende bepaalde dagdelen en/of op afstand.

Bevestiging

Als je met ons aan de slag wilt om jouw HR-taken uit te besteden dan bevestigen wij per e-mail de gemaakte afspraken.

Uitvoering Hr-werkzaamheden en evaluatie

Wij starten met de uitvoering van de werkzaamheden en spreken af op welke momenten wij een evaluatiemoment hebben.


Prijzen uitbesteden personeelszaken (HR)

Opstellen functiebeschrijvingen 

Werven & selecteren nieuw personeel

Beheer personeelsdossiers

Functioneringsgesprekken begeleiden

Ontwikkelplannen medewerkers

Adviseren bij problemen met personeel

Adviseren bij organisatieontwikkeling

Telefonische Hr-ondersteuning

Tarief p/mnd per medewerker 

< 10 medewerkers*

€ 495,--

 • inbegrepen

 • inbegrepen

 • inbegrepen
 • inbegrepen

 • inbegrepen

 • inbegrepen

 • inbegrepen

 • inbegrepen

Tarief p/mnd per medewerker 10-25 medewerkers*

€ 475,--

 • inbegrepen

 • inbegrepen

 • inbegrepen

 • inbegrepen

 • inbegrepen

 • inbegrepen

 • inbegrepen

 • inbegrepen

Tarief p/mnd per medewerker 25-50 medewerkers*

€ 425,--

 • inbegrepen

 • inbegrepen

 • inbegrepen

 • inbegrepen

 • inbegrepen

 • inbegrepen

 • inbegrepen

 • inbegrepen

* Max. 4 uur per medewerker per maand, eenmalige opstartfee €1995,--.