Page content

Ziekteverzuim, 7 oorzaken en 35 signalen

 
Ziekteverzuim van personeel kan je bedrijf veel geld kosten. Hoe kun je dit voorkomen? Herken deze oorzaken en signalen en beperk het verzuim binnen jouw bedrijf.
 
Ziekte kun je natuurlijk niet altijd voorkomen, maar je kunt als werkgever wel een belangrijke rol spelen bij de preventie van verzuim.
 
Er zijn verschillende soorten verzuim. Je hebt bijvoorbeeld wit verzuim (terechte ziekmelding) en zwart verzuim (onterechte ziekmelding), maar ook kort en langdurig verzuim, psychisch en fysiek verzuim. 
Langdurig verzuim wordt steeds vaker veroorzaakt door psychische klachten. Denk aan werkstress en burn-outs. Vooral bij deze vorm van verzuim kun je als werkgever een preventieve rol spelen.
Ziekteverzuim herkennen
Als je goed oplet, kun je veel gevallen van (ziekte)verzuim zien aankomen. Welke signalen zijn er dat een werknemer dreigt uit te vallen?
7 oorzaken + signalen:
1. Afnemend werkplezier
Is je werknemer nog wel happy? Werkplezier is het belangrijkste medicijn tegen ziekteverzuim. Iemand die plezier heeft in het werk, zal zich minder snel ziekmelden. Let daarom op gedragsveranderingen. Iemand is bijvoorbeeld steeds vaker:
Kortaf
Cynisch
Angstig
Prikkelbaar
Stil en teruggetrokken
Besluiteloos
Ook uiterlijke kenmerken kunnen wijzen op verminderd werkplezier. Iemand oogt bijvoorbeeld:
Vermoeid 
Futloos
Slordig
Afwezig
Als iemand vaker te laat komt is dat een extra teken aan de wand. Afnemend werkplezier en bijbehorende signalen kunnen samenhangen met een of meer van de onderstaande oorzaken en signalen.
2. Conflict met collega
Een conflict op het werk kan de oorzaak zijn van regelmatig kort verzuim of langdurig verzuim. Let vooral goed op de volgende signalen en probeer het in de kiem te smoren:
Pesten
Groepsvorming
Discriminatie
Agressie en geweld
Slechte werksfeer
3. Onveilig werken
Als een werknemer niet veilig werkt, is de kans op een bedrijfsongeval groter. Dit kan leiden tot ernstige blessures en langdurig verzuim. Let op deze signalen:
Klachten over de werkplek
Geen pauzes nemen
Niet werken volgens protocol
Geen beschermingsmiddelen dragen
Als werkgever moet jij zorgen voor veilige arbeidsomstandigheden. Je mag ook gedragsregels opstellen voor je werknemers. 
Een zieke werknemer?
Verzuim van personeel betekent vaak extra admini­stratie, organisatie en kosten. Je wilt natuurlijk het liefst dat medewerkers zo snel mogelijk weer aan de slag gaan. Een ziekteverzuimverzekering helpt je bij de aanpak van verzuim.
 
4. Privéproblemen
De thuissituatie van je werknemer is veranderd. Een scheiding, een ziek kind of een sterfgeval in de familie. De spanningen rondom deze situaties kunnen hem te veel worden. Herken op tijd de signalen. Iemand is:
Verdrietig
Minder productief
Minder betrokken
Minder alert
5. Financiële problemen
Als je werknemer schulden heeft, kan dat een grote impact op zijn leven hebben. Dit kan ook leiden tot verzuim. Je herkent het bijvoorbeeld aan de volgende situaties. Iemand:
Is onrustig, gestrest
Is minder geconcentreerd op zijn werk
Is regelmatig zijn ‘portemonnee vergeten’ (bij de lunch of een gezamenlijk cadeau)
Is lang niet meer op vakantie geweest
Vraagt om vooruitbetaling van loon of vakantiegeld
6. Toenemende werkdruk
Oplopende werkdruk is vaak een reden voor ziekteverzuim. Als werkgever kun je dit natuurlijk goed in de gaten houden. Let er op dat iemand niet ondersneeuwt in het werk. Herken de signalen. Je werknemer:
Slaat pauzes over
Werkt regelmatig over
Is gehaast, snel geïrriteerd
Maakt veel fouten
Is niet bereid collega’s te helpen
7. Fysieke en psychische klachten
Duidelijke signalen voor naderend ziekteverzuim zijn klachten over de fysieke of mentale fitheid. Misschien klaagt een werknemer zelf of je hoort het van een ander. Neem deze klachten serieus. Hieronder lees je hoe je hiermee om kunt gaan als werkgever.
Tip
Bekijk ook de video van ArboNed over het op tijd herkennen van werkstress:
Verzuim beperken, kom in actie!
 
 
 
Wat kun je als werkgever doen met deze signalen? Zorg dat je in alle gevallen snel in actie komt en laat zien dat je betrokken bent bij je werknemer. Maak regelmatig een praatje en vraag hoe het gaat.
Zorg dat er bij functioneringsgesprekken genoeg tijd is voor feedback. Laat weten dat er tussendoor ook ruimte is voor een gesprek. Creëer zo een open cultuur, waarin jij als werkgever benaderbaar bent. Daarmee kun je werknemers gemotiveerd houden en veel verzuimgevallen voorkomen.
Hoe pak je het aan?
Geef aan wat je opvalt en vraag vriendelijk wat er aan de hand is. Neem de tijd voor het verhaal van je werknemer. Ga niet in discussie over klachten, maar toon vooral begrip. Vraag of je iets kunt doen voor je werknemer en denk mee in mogelijke oplossingen. Schakel waar nodig direct de bedrijfsarts in of een andere arbeidsdeskundige.
 
 
Voorkom schade door ziekteverzuim
Ziekteverzuim kun je beperken, maar niet volledig voorkomen. Daarom is het slim een ziekteverzuimverzekering af te sluiten. Dan hoef je niet op te draaien voor de loonkosten van je zieke werknemer.
Trouwens, een verzekeraar helpt je vaak ook bij het voorkomen van verzuim. Je kunt bijvoorbeeld gebruikmaken van een verzuimcoach en een gezondheidscheck voor je personeel. Vraag aan onze verzekeringsadviseur wat de mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf of vraag een offerte aan.

Comment Section

0 reacties op “Ziekteverzuim, 7 oorzaken en 35 signalen

Plaats een reactie


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.