Page content

Pensioen werknemer

Werknemer pensioen, heb jij het goed geregeld?

Ben je als werkgever verplicht om een werknemer pensioen aan te bieden?
Dit is een veel voorkomende vraag bij werkgevers. Na het lezen van dit artikel weet je alles wat je moet weten over het werknemer pensioen voor jouw bedrijf.
Als werkgever ben je niet wettelijk verplicht om jouw werknemers een werknemer pensioen aan te bieden, tenzij dat anders in de cao staat of als jouw bedrijfsactiviteiten vallen onder een bedrijfstakpensioenfonds. Mocht je echter niet wettelijk verplicht worden gesteld door de wet, dan is het alsnog aan te raden om een werknemer pensioen aan te bieden aan je werknemers. Het aanbieden van een werknemer pensioen valt dan onder de noemer van goed werkgeverschap. Zo zullen je werknemers een beter gevoel hebben bij jou als werkgever. De kosten hoeft de werkgever niet allemaal zelf te betalen, je kan dit delen met de werknemer. Bijvoorbeeld: de werknemer en werkgever betalen beide een deel van de premie. Dit bij elkaar opgeteld is de pensioenpremie die elke maand wordt gespaard.

Er zijn twee belangrijkste soorten pensioenregelingen, namelijk:
– Salaris/diensttijdregelingen (bijvoorbeeld middelloon): de werkgever ontvangt een pensioen op basis van het gemiddelde verdiende salaris door de jaren heen. De werknemer weet hoeveel pensioen er wordt ontvangen op

pensioendatum. Dit komt omdat bij een middelloonregeling dit van te voren al vast staat.
Deze regeling heeft voordelen voor werknemers maar ook voor werkgevers. De werkgever heeft geen last van grote schommelingen in premieafdracht wanneer de werknemer meer salaris krijgt. Dit omdat het gemiddelde verdiende de basis is van het middelloon. De werknemer weet dat het een gegarandeerd pensioen is omdat de hoogte van de uitkering vooraf al is bepaald.
– Beschikbare premieregeling: de pensioenpremie is hierbij het uitgangspunt. De werkgever beslist in dit geval de hoogte van de pensioenpremie. Dit moet betaald worden door de werknemer. De premie staat vast, maar hoeveel pensioen de
werknemer krijgt op pensioendatum staat niet vast. De hoogte hangt af van de hoogte van de premies.
Een voordeel voor werkgevers is dat ze de hoogte van de premie zelf mogen bepalen en zo niet voor verassingen komen te staan.

Voor het afsluiten van een pensioenregeling voor jouw werknemers kun je natuurlijk bij ons terecht!
De kosten voor het treffen van een werknemer pensioen is afhankelijk van de gemaakte keuzes. Als je meer garanties wilt voor je werknemers, dan zijn de kosten hoger. Kies je voor minder garanties dan zijn de kosten ook lager. Wil je de exacte kosten weten? Kom dan langs en wij helpen je met het werknemer pensioen!

Comment Section

0 reacties op “Pensioen werknemer

Plaats een reactie


*


Phoenix WebsitePhoenix Website