Pensioen-juridisch advies | Claarensteyn Consulting Group

Claarensteyn Consulting Group

Heeft u een juridisch vraagstuk met betrekking tot pensioen?

Pensioen-juridisch advies

U heeft als ondernemer of privé een pensioenvraagstuk waar u niet uitkomt en u wilt graag weten hoe het precies zit. Bijvoorbeeld wilt u weten of een medewerker kan afzien van de aan hem aangeboden pensioenregeling of u wilt weten of uw pensioenuitkering juist berekend is, of u wilt weten of uw nieuwe vriendin recht heeft op partnerpensioen, etc.


In dat soort gevallen kunnen wij uw vraagstuk juridisch beoordelen of een pensioenberekening maken om zo antwoord te geven op uw specifieke vraag. Ook kunnen wij verweer voeren tegen een pensioenfonds of verzekeraar als uw pensioenuitkering niet juist is of te laag is.


In onze dagelijkse praktijk blijkt dat er vaak fouten worden gemaakt in de berekening of toekenning van uw pensioen door pensioenfondsen of verzekeraars. Het is dus zaak om uw pensioenuiterking deskundig te laten beoordelen.


Heeft u een concrete vraag neem dan contact met ons op.

  • We use cookies