Pensioenadvies voor werkgevers| Claarensteyn Consulting Group

Pensioen voor werknemers regelen


Ontdek 14 gratis tips voor het opzetten van uw collectieve pensioenregeling

Gratis checklist voor het opzetten van een pensioenregeling voor uw personeel, 14 handige tips

50%
Downloaden gratis checklist pensioen voor personeel
Download hier uw gratis tips
Your information is safe with us

Pensioenregeling voor werknemers


Wat zijn de consequenties als u een pensioenregeling niet goed regelt?

  • Doordat u niet goed op de hoogte bent van de relevante pensioenwetgeving kan het zijn dat uw pensioenregeling niet binnen de fiscale grenzen valt, dit kan leiden tot vervelende financiële gevolgen.
  • Als u vooraf niet laat onderzoeken of er voor uw bedrijf een verplichte aansluiting geldt bij een bedrijfstakpensioenfonds kunt u te maken krijgen met een dubbele rekening voor de pensioenpremie.
  • Als u vooraf niet laat onderzoeken of uw pensioenregeling dient te voldoen aan regels van een verplichte CAO, kunt u te maken krijgen met extra kosten.
  • Als u de pensioentoezegging tussen werkgever en werknemer niet op de juiste wijze juridisch vastlegt in een pensioenovereenkomst kunt u te maken krijgen met onnodige juridische geschillen met uw personeel. 
  • Als u uw pensioenregeling niet of niet juist communiceert met uw personeel kunt u te maken krijgen met onnodige juridische geschillen.
  • U heeft de financiële consequenties van de door u beoogde pensioenregeling voor de korte en lange termijn onvoldoende in beeld. Dit kan leiden tot grote teleurstelling en financiële tegenvallers.

Wat zijn de kosten van een pensioenregeling?

Als u niet gebonden bent aan een CAO dan kunt u kiezen. U kunt dan kiezen uit een hele eenvoudige pensioenregeling tot en met een luxe regeling (De Eend of de Mercedes). U kunt bijvoorbeeld een pensioenregeling kiezen waarbij de jaarlijkse kosten voor u als werkgever goed te beheersen zijn. Daarnaast kunt u de kosten delen met uw medewerkers. Een deel van de pensioenpremie wordt dan verrekend met het salaris. De pensioenkosten zijn bedrijfskosten die meestal voor u  fiscaal aftrekbaar zijn.

Goede begeleiding is essentieel

Met een goede pensioenregeling bent u een aantrekkelijke werkgever, zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt. Als u een pensioenregeling wilt treffen voor uw personeel laat u dan goed adviseren, pensioen is complexe materie met veel juridische aspecten.

Pensioenadvies: om tot een goed en passend advies te komen voor uw bedrijf/organisatie moeten een aantal stappen doorlopen worden, dit noemen we het pensioenadviesproces.  

Wij nemen u aan de hand mee en doorlopen samen het pensioenadviesproces.

Tijdens het pensioenadviestraject ontvangt u van ons (op basis van onze inventarisatie & analyse) 2-3 offertes van verschillende aanbieders, zodat u deze kunt vergelijken, wij helpen u met het maken van de juiste keuzes. Vervolgens regelen de gekozen pensioenofferte voor u in.


Voordelen begeleiding door pensioenspecialist:

  • Begeleiding van A tot Z door het gehele traject, u hoeft het wiel niet zelf uit te vinden
  • U maakt gebruik van onze best practices
  • Door een goede inventarisatie van uw situatie krijgt u een pensioenregeling op maat
  • U voorkomt pensioen-juridische fouten


                                                                     

We use cookies